Hlavní zápas oslav 85. výročí založení oddílu [ 11. 11. 2008 ]