Ceník pronájmu hřiště

Ceník hřiště 2017-2018 – platmý do 30. 6. 2018.